วันที่ 8 มีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดและการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสบปราบ (พชอ.)

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา สุวรรณวงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดและการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสบปราบ (พชอ.) โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 08 มีนาคม 2566 เวลา 14:54:18 น.