วันที่ 8 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ และ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 08 มีนาคม 2566 เวลา 14:55:47 น.