วันที่ 14 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
 
 
วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14:52:13 น.