วันที่ 15 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ ทำการสอบด้วยระบบ E-Exam ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นำโดยนายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ทำการสอบด้วยระบบ E-Exam 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอเถิน เข้าสอบ จำนวน 9 คน ณ ห้อง E-Exam กศน.อำเภอสบปราบ/
 
 
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13:37:01 น.