วันที่ 15 มีนาคม 2566 ครูกศน.ตำบลแม่กัวะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายแม้ว

วันที่  15  มีนาคม 2566 นายสุริยันต์   ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลแม่กัวะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายแม้ว โดย นายอำเภอสบปราบ ณ ลำห้วยแม่ทาน ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง/นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงาน
 
 
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 21:22:54 น.