วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ครูกศน.ตำบลแม่กัวะ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการสานไม้กวาดดอกหญ้า หลักสูตร 25 ชั่วโมง

วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 นายสุริยันต์   ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลแม่กัวะ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการสานไม้กวาดดอกหญ้า หลักสูตร 25 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คน วิทยากรโดย นางสาวพัชรินทร์  พรหมวงศ์  และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้านิเทศ ณ บ้านปงกาพัฒนา หมู่6  ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
 
 
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 21:23:50 น.