วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ร่วมประชุม เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกเงินภายหลัง พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผุ้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลการ กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมประชุม เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกเงินภายหลัง พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ผ่านทาง Microsoft Teams ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
 
 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:04:57 น.