วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ศสกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมพิธีส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินฯ จากสำนักงาน กศน.สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการมนตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ศสกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมพิธีส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินฯ จากสำนักงาน กศน.สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระาชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (มาตรา 28) รับชมผ่านทาง Facebook Live ณ  ห้องประชุม ศสกร.อำเภอสบปราบ
 
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:02:27 น.