วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ครู ศสกร.อำเภอสบปราบ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ พร้อมคณะครู ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในหัวข้อดังนี้
1.การดำเนินชีวิตในโลกยุคดิจิทัล 2.การใช้แอพพลิเคชั่นในการดำรงชีวิตปัจจุบัน 3.พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ กฏหมาย  PDPA 4.ความคิดเปลี่ยนชีวิต โดยมี นายมนัส ใจเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:05:54 น.