วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ โดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัครฯ ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ พื้นที่ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:47:29 น.