วันที่ 8 พฤศจิกายน นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ และนายวรพจน์ ไชยพรม ครู เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มฯ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่่11/2566 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:44:34 น.