วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมทะเบียนระดับการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:14:12 น.