วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ นายวรพจน์. ไชยพรม ครู นายเด่น. กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ นางวิลัยวรรณ. เทพอุด ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:23:20 น.