วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ 
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:37:06 น.