สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ ทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีสนามสอบ 5 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2 (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และโรงเรียนชุมชนตำบลนายางวันที่ 01 มีนาคม 2566 เวลา 13:18:04 น.