สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2566 สกร.อำเภอสบปราบ ทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีสนามสอบ 5 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2 (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และโรงเรียนชุมชนตำบลนายาง

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 - 18 กันยายน 2566 สกร.อำเภอสบปราบ ทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีสนามสอบ 5 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2 (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และโรงเรียนชุมชนตำบลนายาง



วันที่ 04 สิงหาคม 2566 เวลา 14:22:49 น.