Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
แจ้ง นักศึกษา กศน. อำเภอบปราบทุกท่าน ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 ให้นักศึกษาทุกคนมาสอบปลายภาคเรียนกันด้วยนะครับ เราใช้สถานที่สอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย นะครับ และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาให้ครบ มีสอบตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบด้วยนะครับ 
ประชาสัมพันธ์การเผยเเพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ทางเว็บไซต์ http://goo.gl/e2rtny 
กศน.อำเภอสบปราบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โทรศัพท์ 054 296 261 
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอสบปราบ จัดการทดสอบระดับชาติ (N-NET)สำหรับนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 
กศน.อำเภอสบปราบประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กำหนดการ โครงการกีฬานักศึกษากศน.เกมส์สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ และคณะครู บุคลากร ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เพื่อเรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมหนองก๊อง กศน.อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอสบปราบ นำรถอ่านฉัน ออกให้บริการหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามนโยบายเพิ่มอัตราการอ่านแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดบ้านน้ำหลง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีผู้มาใช้บริการจำนวน 25 คน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางจันทนี อินนันชัย ผอ. กศน. อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยนำ กิจกรรม อ่าน สร้างอาชีพ โดยได้นำอาชีพ การเย็บกระเป๋าเก็บเหรียญ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ณ วัด น้ำหลงสันติสุข ม.12 ตำบลสมัย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่​ 16​ พฤษภาคม​ 2562​ นางจันทนี อินนันชัย​ ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ​ ได้นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น​ หลักสูตรผลิตจากดอกไม้กระดาษสา​ 20​ชั่วโมง​ ณ​ บ้านทุ่ง​ หมู่5​ ตำบลสบปราบ​ อำเภอสบปราบ​ มีผู้เขเาร่วมกิจกรรมจำนวน​ 7​คน​ โดยมีนาง​เสาวณี คำแก้ว​ เป็นวิทยากร​  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจ)หลักสูตรการเย็บรองเท้าด้วยมือ จำนวน 20 ชั่วโมง ณ กศน. ตำบลแ่กัวะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน โดยมีนางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ เป็นวิทยากร  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงรายละเอียด โครงสร้างหลักสูตร ๒๕๕๑ เนื้อหารายวิชาที่ลงทะเบียน วิธีเรียน หลักฐานการเรียนรู้ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การเทียบโอน การวัดผลประเมินผล ปฏิทินการเรียนรู้ และตรวจสุขภาพนักศึกษา ประเมินการเรียนรู้หนังสือสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น และมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ มีกิจกรรมแนะแนวจากโรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล และกิจกรรมแนะแนวจากวิยาลัยการอาชะเกาะคา ณ ห้องประชุมร่มไทร กศน. อำเภอสบปราบ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 62 คน มีคณะครู กศน.ตำบล และข้าราชการครู เป็นวิทยากร และนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธีเปิด  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com