Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
แจ้ง นักศึกษา กศน. อำเภอบปราบทุกท่าน ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 ให้นักศึกษาทุกคนมาสอบปลายภาคเรียนกันด้วยนะครับ เราใช้สถานที่สอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย นะครับ และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาให้ครบ มีสอบตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบด้วยนะครับ 
ประชาสัมพันธ์การเผยเเพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ทางเว็บไซต์ http://goo.gl/e2rtny 
กศน.อำเภอสบปราบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โทรศัพท์ 054 296 261 
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอสบปราบ จัดการทดสอบระดับชาติ (N-NET)สำหรับนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 
กศน.อำเภอสบปราบประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กำหนดการ โครงการกีฬานักศึกษากศน.เกมส์สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่5-6 เมษายน 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุดครูกศน.ตำบลนายาง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย พัฒนากาย-ใจสร้างสุขภาวะดี มีสุข จำนวน 10 ชั่วโมง ณ วัดนาไม้แดง โดยมีนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอสบปราบเป็นประธานเปิดโครงการ และนางสุภัทรา คำปวงเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 เมษายน 2562 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้พระราชนิพนธ์ โดยการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่องที่ตนเองสนใจแล้วบันทึกการอ่าน กิจกรรมอ่านหนังสือดีในดวงใจ กิจกรรมการเล่านิทานสำหรับเด็ก ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน  
อ่านรายละเอียด..
ผอ.จันทนี อินนันชัย พร้อมด้วยนางพัชรินทร์ สอนดีครู กศน.ตำบลสมัย และนางวิลัยวรรณ. เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียนในงานประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยและทักษะอาชีพนักเรียน ศศช.ในพื้นที่ทรงงานตามโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ศพด.) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงลคลอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวย กศน.อำเภอสบปราบ นำบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปงกา โดยส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการตัดตุง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีพื้นเมือง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกและการขยายพันธ์ผักเชียงดา ประธานในพิธีเปิดโดย นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบ ทั้งนี้ มีหัวหน้าเกษตรอำเภอ กำนันตำบลนายาง และสมาชิกกลุ่มผักเชียงดา บ้านหนองวัวแดง วิทยากร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม ณ บ้านหนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายางร่วมกับ กรรมการ ศส.ปชต.และนศ.กศน.ตำบลนายาง ผู้นำและอสม.บ้านกาดบ้านดง บ้านไร่คณะครูนักเรียน รร.ไตรมิตรสามัคคี เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 67 คน
  

อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com