อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุรันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหาลือเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอสบปราบ ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลำปาง ณ วัดหลวงสบปราบ 
ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบทุกท่าน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมรับชม การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล และประธาน คณะกรรมการ ศส.ปชต.ระดับตำบล ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงระเบียบ กกต. ว่าด้วย ศส.ปชต. และแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบพร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่าน เกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบคนใหม่ และภริยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3 ของนายสิทธิกร แก้วเกษศรี ครูผู้ช่วย กศน อำเภอเถิน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ต้อยรับ สัสดีอำเภอสบปราบพร้อมด้วยคณะ จาก มณฑลทหารบกที่32 จังหวัดลำปาง มาเยียมเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองประจำการ พร้อมชี้แจงสวัสดิการ ณ กศน.อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com