Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุรันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหาลือเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอสบปราบ ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลำปาง ณ วัดหลวงสบปราบ 
ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบทุกท่าน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
ระหว่างวันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุนช่างพื้นฐาน แบบชั้นเรียน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างทาสี ณ กศน.อำเภอสบปราบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน
  

อ่านรายละเอียด..
ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ จัดกิจกรรมโครงการส่งสริมอาชีพการสานไม้กวาดดอกหญ้า ณ กศน.ตำบลแม่กัวะ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2565 นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเดอะ พาลาชโซ กรุงเทพ
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่16 สิงหาคม 2565 ครูกศน.ตำบลนายาง ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ให้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า บวชป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานพิธีเปิดโดย นายอำเภอสบปราบ ณ ป่าชุมชนบ้านแก่น ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ และ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ กศน.อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และกรณีปกติ รอบที่ 2 และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  

อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com