Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
กศน.อำเภอสบปราบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โทรศัพท์ 054 296 261 
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอสบปราบ จัดการทดสอบระดับชาติ (N-NET)สำหรับนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 
กศน.อำเภอสบปราบประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กำหนดการ โครงการกีฬานักศึกษากศน.เกมส์สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 2 /2560
สอบวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
กำหนดการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 /2560
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน 2/61 ณ ห้องประชุมหนองก๊อง กศน.อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
นายณัฐพงษ์ อังคะนาวิน ครู กศน.สบปราบและนางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง ได้รับมอบหมายจากนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.สบปราบ ร่วมกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอสบปราบ ณ ป่าชุมชนหลังอ่างเก็บน้ำแม่ปู บ้านแก่น ม.7 ต.นายาง อ.สบปราบ ในวันที่ 15 ก.พ.62 โดยนายอำเภอสบปราบเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคเอกชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมจัดทำฝาย แนวกันไฟและบวชป่า  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมาบให้คณะครู กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่านแล้วทำ...นำไปใช้) การทำฟักทองการบูรหอม ณ สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอสบปราบ นำรถอ่านฉัน ออกให้บริการประชาชน งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการสอนเสริม 2/61 ณ กศน.อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอสบปราบ...ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่ิอนที่..โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างรายได้...และกิจกรรมการทำฟักทองการบูรหอม...ณ วัดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com