Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบทุกท่าน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แจ้ง นักศึกษา กศน. อำเภอบปราบทุกท่าน ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 ให้นักศึกษาทุกคนมาสอบปลายภาคเรียนกันด้วยนะครับ เราใช้สถานที่สอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย นะครับ และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาให้ครบ มีสอบตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบด้วยนะครับ
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน กันยายนเพื่อวางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 6 และ 9 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่ายและนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัค กศน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00น -12.00น. นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบมอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง นางพัชรินทร์ สอนดี ครูกศน.ตำบลสมัย และนางสาวเมทนี วงค์วัง ครูกศน.ตำบลสบปราบ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการติดตามนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้รับทุนจาก สมัชชาการศึกษานครลำปาง จำนวน 17คน โดยได้ยกตัวอย่างการนำเสนอผลการติดตามของ นายเมธี ติ๊บปาบ นักศึกษาตำบลนายาง ผ่านระบบZoom ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 กันยายน 2564 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2564 ผ่าน Facebook live สำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 6-7 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 12 ชั่วโมง ณ หอประชุมกศน.อำเภอ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมีนางสาวกีรติกานต์ ขัตติวงศ์ เป็นวิทยากร  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 4 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโคกหนองนาโมเดล ณ กศน.อำเภอสบปราบ ให้กับประชาชนในอำเภอสบปราบ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมี นางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com