Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
แจ้ง นักศึกษา กศน. อำเภอบปราบทุกท่าน ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 ให้นักศึกษาทุกคนมาสอบปลายภาคเรียนกันด้วยนะครับ เราใช้สถานที่สอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย นะครับ และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาให้ครบ มีสอบตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบด้วยนะครับ 
ประชาสัมพันธ์การเผยเเพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ทางเว็บไซต์ http://goo.gl/e2rtny 
กศน.อำเภอสบปราบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โทรศัพท์ 054 296 261 
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอสบปราบ จัดการทดสอบระดับชาติ (N-NET)สำหรับนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 
กศน.อำเภอสบปราบประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กำหนดการ โครงการกีฬานักศึกษากศน.เกมส์สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ 21มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายางร่วมกับ กรรมการ ศส.ปชต.และนศ.กศน.ตำบลนายาง ผู้นำและอสม.บ้านกาดบ้านดง บ้านไร่คณะครูนักเรียน รร.ไตรมิตรสามัคคี เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 67 คน
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่19 มีนาคม 2562 นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง ร่วมกับ คณะกรรมการ ศส.ปชต. นักศึกษา กศน.ตำบลนายางและผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง (บ้านแก่นตำบลนายาง)นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่น เดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ให้ประชาชนในพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง สส.  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผอ. กศน.อำเภอสบปราบ ครู และบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งภาคปกติและพิการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปา  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผอ. กศน.อำเภอสบปราบ ครู และบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งภาคปกติและพิการ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปา  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผอ. กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกับคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฎิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาค ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอสบปราบ โดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ซึ่งมีนายนเรศ เตชะสืบ กำนันตำบลสบปราบเป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com