Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบทุกท่าน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แจ้ง นักศึกษา กศน. อำเภอบปราบทุกท่าน ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 ให้นักศึกษาทุกคนมาสอบปลายภาคเรียนกันด้วยนะครับ เราใช้สถานที่สอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย นะครับ และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาให้ครบ มีสอบตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบด้วยนะครับ
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ 9 เมษายน 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลทุกแห่งในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลสบปราบ , กศน.ตำบลนายาง , กศน.ตำบลสมัย และ กศน.ตำบลแม่กัวะ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามแนวนโยบาย “กศน.งามตา ประชาชื่นใจ” ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 3 เมษายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ และคณะครู กศน.อำเภอสบปราบดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564โดยมีนายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนสบปราบพิทยาคม การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนเป็นผู้เข้าสอบที่ดีและมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) ทั้งนี้ ได้รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และนายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ สนามสอบโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 2 เมษายน 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการ "รักการอ่าน ประจำปี 2564" เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯกิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พระราชประวัติเพื่อทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตรออนไลน์ การมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้กับบ้านหนังสือชุมชนดีเด่น และผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอาชีพการตัดตุงไส้หมู การประดิษฐ์หนังสือมะเฟือง เรื่อง แหล่งท่องเที่ยว  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 เมษายน 2564 นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานพบกลุ่มนักศึกษา ร่วมชี้แจงการเตรียมตัวสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ฝึกการฝนข้อสอบเพื่อลดข้อผิดพลาดแก่นักศึกษาใหม่และแจกตารางสอบ ณ กศน.ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ มอบหมาย ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาในชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมพบกลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือไทย เรื่องประเมินสภาพที่ 3 และจัดการเรียนรู้ สภาพที่ 4 เรื่อง การทำมาหากิน หัวข้อที่ 1 เรื่อง อาชีพ หัวเรื่องที่ 2 เรื่องผลิตภันฑ์ชุมชน และหัวเรื่องที่ 3 เงินตรา มาการจักการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ กระบวนการคิด ผ่านกิจกรรม ณ วัดบ้านสมัย  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com