Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบทุกท่าน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แจ้ง นักศึกษา กศน. อำเภอบปราบทุกท่าน ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 ให้นักศึกษาทุกคนมาสอบปลายภาคเรียนกันด้วยนะครับ เราใช้สถานที่สอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย นะครับ และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาให้ครบ มีสอบตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบด้วยนะครับ
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ (DMIS) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) สำหรับผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลระดับอำเภอ ระดับตำบล และรายบุคคล รุ่นที่ ๕ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา/ครูอาสาสมัคร กศน. /ครู กศน.ตำบล /ครู ศรช./ครูผู้สอนพิการ และบรรณารักษ์ กศน.อำเภอเถิน กศน.สบปราบ และ กศน.อำเภอวังเหนือ จำนวน ๖๗ คน ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาในการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ รับการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลตามนโยบายเฉพาะด้านของกระทรวงศึกษาธิการ(Agenda Based)นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการเพิ่มพูนทักษะ(RE-Skill)พัฒนาทักษา(UP-Skill)และการเรียนรูทักษะใหม่(New-Skill)การตรวจราชการเกี่ยวกับปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5ในสถานศึกษา การตรวจราชการขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี และการตรวจติดตามการประเมินผลการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยมีนางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กศน.จังหวัดลำปาง รายงานต่อนางจินดา สุวรรณชัย ผอ.กลุ่มพัฒนาศึกษา ศธจ.ลำปาง และนางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ศธจ.ลำปาง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ มอบหมาย ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาในชุมชน ณ ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2564 กศน. ตำบลแม่กัวะ ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพระสั้นการทำขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 ชั่วโมง วิทยากรให้ความรู้ นางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านแม่กัวะพัฒนา ม.7 ตำบลแม่กัวะ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 9 คน โดยนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสามัคร นิเทศการจัดกิจกรรม  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ครูกศน.ตำบลนายางเข้าร่วมผู้นำชุมชนและเครือข่าย โครงการวิจัยการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีผู้เข้าร่วม 25 คน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ ทดสอบการอ่าน - เขียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน. ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com