Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
กศน.อำเภอสบปราบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โทรศัพท์ 054 296 261 
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอสบปราบ จัดการทดสอบระดับชาติ (N-NET)สำหรับนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 
กศน.อำเภอสบปราบประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กำหนดการ โครงการกีฬานักศึกษากศน.เกมส์สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 2 /2560
สอบวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
กำหนดการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 /2560
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ณ บริเวณสวนสาธารณะริมทาง อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ครู กศนตำบลนายาง เข้าร่วมพิธีอันเชิญและมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแก่น   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 7 ธันวาคม2561ครู กศน.ตำบลแม่กัวะจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว)ตำบลแม่กัวะ ณ วัดบ้านแม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 11 ธันวาคม2561ครู กศน.ตำบลสมัยจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว)ตำบลสมัย ณ วัดอุมลอง ตำบลสมัย   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ทีม ศส.ปชต.ตำบลสบปราบได้ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว.  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ครูกศน.ตำบลนายางประชาสัมพันธ์ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com