Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบทุกท่าน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แจ้ง นักศึกษา กศน. อำเภอบปราบทุกท่าน ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 ให้นักศึกษาทุกคนมาสอบปลายภาคเรียนกันด้วยนะครับ เราใช้สถานที่สอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย นะครับ และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาให้ครบ มีสอบตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบด้วยนะครับ
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัคร กศน.อำภอสบปราบ ให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถจัดการความเคลียด และลดความวิตกกังวลจากการระบาดของโรถติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเตรียมพร้อมให้กับผู้สูงอายุในการรับมือกับวิกฤตต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันอาจไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุได้ ณ วัดสมัยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรม โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับ นักศึกษา กศนอำเภอสบปราบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น ที่เป็นเนื้อหาที่ยาก ทั้ง 4 ตำบลและได้นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลสบปราบ นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล นายาง นายเด่น กาดีวงศ์ นิเทศ ครูอาสาสมัครฯ นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลแม่กัวะ และ กศน.ตำบลสมัย โดยได้เชิญวิทยากร จากโรงเรียนบ้านแม่กัวะและ ตำบลนายาง ผู้เรียนใก้ความสนใจ เป็นอย่างดี ทั้ง 4 ตำบล  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัคร ได้นิเทศ ให้กำลังใจให้ผู้เข้ารับการฝึกโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการถักรองเท้าเชือกร่ม หลักสูตร 12 ชั่วโมง ณ บ้านเด่นสมัย หมู่ 5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วม จำนวน 6 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ ไปพัฒนาตนเองและครอบครัวสร้างรายได้ ลดรายจ่าย  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ และคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เพื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและทักษะการปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เข้าสู่ชุมชน แก่กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชนในอำเภอสบปราบ จำนวน ๔๓ คน โดยได้รับเกียรติจาก นายธนกร ขันซ้าย นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วิทยากรให้ความรู้ นายประธาน รัตนพาณิชย์ ปลัดฝ่ายความมั่งคง อำเภอสบปราบ และนางสาวนางสาวมัณฑนา อุเทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสบปราบ ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีการปฎิบัติตามมาตราการป้องกันไวรัสโคโรนา คัดกรองผู้เข้าร่วมอบรมโดยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแฮกกอฮอล์และผู้เข้าร่วมสวมแมสทุกคน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ จัดโครงการ "พัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่" กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้การเย็บหน้ากากอนามัย...ห่างไกลโควิด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ณ สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐ คน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com