อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุรันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหาลือเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอสบปราบ ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลำปาง ณ วัดหลวงสบปราบ 
ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบทุกท่าน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ 6 -7 มกราคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำกล้วยฉาบหลักสูตร10ชั่วโมง จำนวน 6 คน ณ บ้านดง ตำบลนายางอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 6 มกราคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางสาวพันนอม ว่องไว ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกในชุน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 6 มกราคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การตัดตุงไส้หมู แก่นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 34 คน ณ วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ เวลา 09.30 น. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 มกราคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอสบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) ประจำเดือน มกราคม 2566   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลนายางร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสบปราบ ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตำบลนายาง บ้านแก่นหมู่ที่ 7ตำบลนายางอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com