New Document
New Document


   
 
พิธีส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินฯ จากสำนักงาน กศน.สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (มาตรา 28 [19 พฤษภาคม 2566]
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [12 มกราคม 2566]
 

แสดงทั้งหมด >>  
 


กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำกล้วยฉาบหลักสูตร 10 ชั่วโมงกศน.อำเภอสบปราบ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสบปราบ ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตำบลนายาง บ้านแก่นหมู่ที่ 7ตำบลนายางอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


แสดงทั้งหมด >>  
 
รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ธันวาคม 2565 [10 มกราคม 2566]

แสดงทั้งหมด >>  


New Document

 

New Document