กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การตัดตุงไส้หมู แก่นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การตัดตุงไส้หมู แก่นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 34 คน ณ วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 15:40:27 น.