กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกในชุน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางสาวพันนอม ว่องไว ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกในชุน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 15:42:20 น.