กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำกล้วยฉาบหลักสูตร 10 ชั่วโมง

วันที่ 6 -7 มกราคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำกล้วยฉาบหลักสูตร10ชั่วโมง จำนวน 6 คน ณ บ้านดง ตำบลนายางอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 15:44:30 น.