ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กศน.อำเภอlสบปราบเปิดรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย และรับสมัครการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กศน.อำเภอเถิน และ กศน.ตำบลทุกตำบล


วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 15:11:17 น.