วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ นายวรพจน์ ไชยพรม ครู นายเด่น กาดีวงศ์ ครู อาสาสมัครและนางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในด้านการแนะแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ นายวรพจน์ ไชยพรม ครู นายเด่น กาดีวงศ์ ครู อาสาสมัครและนางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในด้านการแนะแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติดโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ณ วัดบ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 11:52:13 น.