วันที่ 28 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการ "ส่งเสริมการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566

วันที่  28  มีนาคม  2566 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการ "ส่งเสริมการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566  โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมลงนามถวายพระพร  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กิจกรรมอ่านหนังสือดีในดวงใจ  กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้พระราชนิพนธ์  กิจกรรมแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์  และกิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์  ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 16:42:53 น.