วันที่ 28 มีนาคม 2566 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

วันที่  28  มีนาคม  2566  นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ   มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์  อุ่นปัญญา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ผ่านระบบ http//www.facebook.com/eastnfe เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง/นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ รายงาน
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 16:44:16 น.