วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมขี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายพงศกร  ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมขี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อกำกับติดตามการจัดเก็บข้อมูลโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุม2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 15:33:45 น.