วันที่ 29 มีนาคม 2566 เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษา

 วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ มอบหมายให้นายวรพจน์  ไชยพรม  ครู และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานจังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 15:50:58 น.