วันที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 1 ราย ณ กศน.อำเภอสบปราบ


 
 
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10:56:42 น.