วันที่ 31 มีนาคม 2566 เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ และนางสาวไพรินทร์  อุ่นปัญญา บรรณรักษ์ห้องสมุดอำเภอสบปราบ เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2566 โดยมีนายเกษม  ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบเป็นประธานในพิธี ณ  วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
 
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10:57:20 น.