วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน จำนวน 12 ชั่วโมง

วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบจัด โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน จำนวน 12 ชั่วโมง ได้รับเกียรติจาก น.ส.เกษสุดา ด่านอินถา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรได้แก่ นางเครือวัลย์ กล้าผญจ ข้าราชการบำนาญ เอกภาษาอังกฤษ และ Mr.Donald Petrosky ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง/นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ รายงาน
 
 
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15:52:34 น.