วันที่ 3 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 3 ราย

วันที่ 3 เมษายน 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 3 ราย ณ กศน.อำเภอสบปราบ 
 
วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 15:04:38 น.