วันที่ 3 เมษายน2566 ครู กศน.ตำบลสมัย ร่วมจิตอาสาสร้าวฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่  3 เมษายน2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ  ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบมอบหมายให้นางพัชรินทร์  สอนดี ร่วมจิตอาสาสร้าวฝายชะลอน้ำโดยมีนาย เกษม  ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสมัยนำโดย นาย ปิยะบุตร สุยะ กำนันตำบลสมัย ร่วมกับ ศป.ปส.อ.สบปราบ ทำฝายชะลอน้ำห้วยสมัย ม.1.5.11.13 ณ ห้วยสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
 
วันที่ 04 เมษายน 2566 เวลา 09:23:26 น.