วันที่ 4 เมษายน 2566 ครู กศน.ตำบลนายางได้ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ต้น จำนวน 1 ราย ณ บ้านหนองวัวแดง

วันที่ 4 เมษายน 2566 ครู กศน.ตำบลนายางได้ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ต้น จำนวน 1 ราย ณ บ้านหนองวัวแดง


 
 
วันที่ 04 เมษายน 2566 เวลา 11:14:09 น.