วันที่ 4 เมษายน 2566 ครู กศน.ตำบลสมัย กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 3 ราย

วันที่ 4 เมษายน 2566 ครู กศน.ตำบลสมัย กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 3 ราย ณ กศน.อำเภอสบปราบ 
 
วันที่ 04 เมษายน 2566 เวลา 13:46:26 น.