วันที่ 4 เมษายน 2566 ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ของสำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม รร. เถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วันที่ 4 เมษายน  2566  นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ  มอบหมายให้ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ของสำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง  ณ ห้องประชุม รร. เถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
 
วันที่ 04 เมษายน 2566 เวลา 19:42:29 น.