วันที่ 3-5 เมษายน 2566 นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อการบริการจัดการข้อมูลนักศึกษา ของสำนักงาน กศน.รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3-5 เมษายน 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อการบริการจัดการข้อมูลนักศึกษา ของสำนักงาน กศน.รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
 
 
วันที่ 05 เมษายน 2566 เวลา 08:49:43 น.