วันที่ 5 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา สุวรรณวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอสบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา สุวรรณวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอสบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) ประจำเดือน เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 05 เมษายน 2566 เวลา 13:30:11 น.