วันที่ 6 เมษายน 2566 ข้าร่วมพีธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายวรพจน์. ไชยพรม ครู  นายเด่น. กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ และนายธีรพงษ์ หารณรงค์ ครูสอนคนพิการ    เข้าร่วมพีธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ 
 
วันที่ 06 เมษายน 2566 เวลา 16:22:28 น.