วันที่ 7 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
 
 
วันที่ 07 เมษายน 2566 เวลา 14:33:16 น.