วันที่ 7 เมษายน 2566 นายบุญชู จันทร์คำ ผู้ตรวจการเลือก เขต4 จังหวัดลำปาง มาพบปะพูดคุยและปรึกษากับคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ ณ กศน.อำเภแสบปราบ

วันที่ 7 เมษายน 2566  นายบุญชู  จันทร์คำ ผู้ตรวจการเลือก เขต4 จังหวัดลำปาง มาพบปะพูดคุยและปรึกษากับคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ ณ กศน.อำเภแสบปราบ 
 
วันที่ 07 เมษายน 2566 เวลา 14:35:54 น.