วันที่ 10 เมษายน 2566 ครู กศน.ตำบลนายางจัด โครงการส่งเสริมการอ่านและสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง(การทำตุงไส้หมู)

วันที่ 10 เมษายน  2566  นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ  มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลนายางจัด โครงการส่งเสริมการอ่านและสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง(การทำตุงไส้หมู) ณ กศน.ตำบลนายาง หมู่3บ้านนาปราบ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบจังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22คน 
 
วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 15:48:21 น.