วันที่ 19 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2566 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอสบปราบ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 19 เมษายน 2566  เวลา 14.00 น. นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2566 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอสบปราบ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 00:09:05 น.