วันที่ 20 เมษายน 2566 ครูกศน.ตำบลนายาง จัดดำเนินงานโครงการบรูณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งมีทั้งหมด3กิจกรรมกิจกรรมครั้งที่1 จัดประชุมคณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลนายาง

วันที่ 20 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลนายาง จัดดำเนินงานโครงการบรูณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งมีทั้งหมด3กิจกรรมกิจกรรมครั้งที่1 จัดประชุมคณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลนายาง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 คน ณ กศน.ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:55:32 น.