วันที่ 20 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 1 ราย

วันที่ 20 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 1 ราย ณ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


 
 
วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:56:14 น.