วันที่ 24 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ จัดประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่1

วันที่ 24 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ  จัดประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่1 ผู้รับการประเมิน ครู กศน.ตำบล 4 คน ครูอาสาสมัครฯ 1 คน  และเจ้าพนักงานธุรการ 1 คน  โดยมี นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ นายวรพจน์  ไชยพรม ครู กศน.อำเภอสบปราบ และ นางสาวเสาวนีย์ จินดา ครู กศน.อำเภอเสริมงามเป็นผู้ประเมิน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
 
 
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 21:09:49 น.