วันที่ 26 เมษายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมเป็นคณะกรรมประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริม

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมเป็นคณะกรรมประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริม
 
 
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 17:12:37 น.