วันที่ 27 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ 27 เมษายน 2566  กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ที่มี คุณธรรม จริยธรรม โดยก่อนเปิดโครงการฯ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดพิธีสงฆ์ ทำบุญสืบชะตา ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหารและบุคลากร สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ต่อด้วยพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายเรวัฒน์ สุธรรม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยบรรยายพิเศษ ต่อด้วยการบรรยายในเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามมาตรา 6 พรบ.ส่งเสริมการเรียนรุ้ โดย นายศุภกร ศรีศักดา อดีดผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และการบรรยายเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอสุมาคารวะ แสดงความเคารพ และขอพร เนื่องในเทศนกาลสงกรานต์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
 
 
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:19:53 น.