วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบมอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง พร้อมด้วยคณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลนายาง สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมใน มีความตระหนักถึงการเลือกตั้ง และร่วมกัน ให้ความรู้ เคาะประตูบ้านและเดินรณรงค์เชิญชวน พี่น้องตำบลนายางทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอสบปราบมอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง พร้อมด้วยคณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลนายาง   สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมใน มีความตระหนักถึงการเลือกตั้ง และร่วมกัน ให้ความรู้ เคาะประตูบ้านและเดินรณรงค์เชิญชวน พี่น้องตำบลนายางทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ประธานพิธีเปิดโดย นายอำเภอสบปราบ ทั้งนี้ มีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80คน  ณ ศาลาประชาคมบ้านนายางหมู่5ตำบลนายาง 
 
 
วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 เวลา 22:14:01 น.