วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อ.สบปราบ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อ.สบปราบ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการ อ.สบปราบ โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธาน 
 
วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 เวลา 22:15:42 น.