วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมคณะกรรมการศส.ปชต.อำเภอสบปราบ ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเชิญชวนประชาชนอำเภอสบปราบทุกคนที่มีสิทธิ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ อำเภอสบปราบ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์  ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมคณะกรรมการศส.ปชต.อำเภอสบปราบ ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเชิญชวนประชาชนอำเภอสบปราบทุกคนที่มีสิทธิ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ อำเภอสบปราบ
 
 
วันที่ 02 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:07:42 น.